Komandas efektivitātes un produktivitātes uzlabošana

Pārvaldīt darba un mārketinga komandu nav viegli. Patiesībā, nevienu komandu nav viegli pārvaldīt. Mēs visi esam mācījušies skolā, kur bija jāveic kāds projekts vienā komanda ar citiem. Vai atceries, cik dažreiz ir grūti saprasties un novienoties par pareizāko lēmumu? Sagrupējot kopā dažādus cilvēkus ar atšķirīgu domāšanu var novest pie viedokļu sadursmēm. Šāds pats princips darbojas arī pieaugušo dzīvē – ja darba vidē jādarbojas vienā komandā, un, ja kādam ir citādākas idejas pikavippi, var radīties konflikts.

Efektivitāte ir darbības rādītājs, kas raksturo procesu, kurā izmanto zemāku izejvielu summu, lai radītu lielāku apjomu. Efektivitāte attiecas uz visu izejvielu izmantošanu, kas ražo konkrētu produkciju, ieskaitot personisko laiku un enerģiju.

Produktivitāte, no otras puses, ir vidējais mērījums ražošanas efektivitātei. To var izteikt kā attiecīgi izejvielas pret produkcijas apjomu. Kad visa produkcija un izejvielas ir iekļautas produktivitātes pasākumā, to sauc par kopējo produktivitāti.

Efektivitāte ietekmē produktivitāti, kas tādējādi ietekmē rentabilitāti. Tas nozīmē: izmantojot vismazāko ieguldījumu, iegūstot maksimālo produkcijas summu, uzņēmumam ir iespēja ietaupīt līdzekļus. Tas, savukārt nozīmē, ka samazinātas izmaksas = lielāka peļņa. Rentabilitāte parasti ir viens no galvenajiem mērķiem jebkurā uzņēmējdarbībā, lai uzlabotu efektivitāti un produktivitāti, jo, kurš gan vēlas tērēt naudu?

Komandas veidošana un nostiprināšana
Lai komanda strādātu efektīvi un produktīvi, nepieciešama komandas locekļu saliedētība. Darbinieku savstarpējās attiecības ir komandas mugurkauls, pretējā gadījumā varētu rasties neskaitāmas problēmas. Vislabākais veids, kā nostiprināt komandas attiecības ir kopīgi iesaistīties kādās aktivitātēs. Iespējams, varat izvēlēties darbības, kas saistītas ar uzņēmumu.

Apmācības
Darbinieku produktivitāte lielā mērā ir atkarīga no darbinieku iemaņām. Attiecībā uz mārketingu, speciāla apmācība var palīdzēt darbiniekiem palielināt savas zināšanas par to, kas jauns notiek ar darbu saistītās nozarēs. Darbinieki var pievienoties konferencēs, lasīt jaunas grāmatas, iesaistīties mācību programmās tiešsaistē.

Ieklausies savos darbiniekos
Tas liekas pašsaprotami, bet komunikācijai patiešām ir būtiska loma komandas darbā. Tev ir jāizprot darbinieku vajadzības, kā arī idejas, kā viņiem palīdzēt. Ja darbinieki jūtas neuzklausīti un pat atstumti, viņi nejūt nekādu motivāciju strādāt. Tāpēc, pārliecinies, lai darbiniekus viss apmierina. Laimīgs darbinieks ir tieši tik proporcionāls ienesīgam biznesam.

Finansiālie stimuli
Parasti, darbinieki meklē darba vietu, lai nopelnītu naudu. Tomēr, ja darbs ir saistīts ar klientiem, tad ir jūtama starpība starp standarta algu un par padarīto apjomu algu. Daži papildus finansiālie stimuli var ietekmēt veiktspēju un efektivitāti, jo palielinās arī darbinieku motivācija. Piemēram, prēmiju piešķiršana mēneša darbiniekam var motivēt tos būt efektīvākiem.

Atbildīgo uzdevumu deleģēšana
Ja tu neizplānosi darba sadali pamatojoties uz darbinieka prasmēm, var radīt iekšējā komandā nesaskaņas. Tāpēc, lai izprastu savu komandu daudz labāk, uzdod uzdevumus, pamatojoties uz stiprajām pusēm un prasmēm, kuras komandas locekļi vēlas asināt un papildināt.

Atbilstošs vadības stils
Atkal, lai izprastu savu komandu, nepieciešams arī izprast, vai tavs vadīšanas stils ir pieņemams. Ja komandas locekļi ir nepieredzējuši darba sfērā, tad galvenā uzdevumu sadale jāveic tev pašam. Taču, ja komandas biedri ir jau ar lielu darba pieredzi šajā amatā, viņi jau paši zinās kā un ar ko tikt galā, bet tikai grūtākos jautājumus apspriežot ar vadītāju koroton laina. Pieņemot nepareizus valdīšanas stilus pastāv liels risks. Hipotētiski, kas varētu notiks, ka nepieredzējušiem komandas biedriem tiek pieņemts brīvais vadīšanas stils, kur visas darbības ir uz viņu pašu atbildības? Ja atstāsi viņus vienus pašus risināt problēmas un strādāt ar jaunām ierīcēm, būs lieli uzņēmuma zaudējumi.

Scroll to Top