Mazie un vidējie uzņēmumi Latvijā
Reģistrētiem lietotājiem
Lietotājs:
Parole:
Drošības kods:

Reģistrēties
Atgādināt paroli


Iepazīšanās dažādām attiecībām
Filmas internetā
Sapņu tulks Taviem sapņiem
Apsveikumi dzimšanas, vārda dienā un citos svētkos
Jaunumi

MVU Foruma uzdevums ir nodrošināt Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) ar informāciju, kas saistīta ar to attīstību Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā. Portāls ietver Latvijas MVU datu bāzi, kā arī MVU partneru meklēšanas iespējas tiešsaitē. Portāla mērķauditorija ir Latvijas MVU un to partneri. Rīgas Dome un tās partneri ES Phare CBC SPF projekta “Tiešsaites atbalsts MVU Baltijas jūras reģionā – Virtuālais Partenariāts” ietvaros ierosināja šī portāla izveidi.

Partneru un ieinteresēto pušu iesaistīšana, veiksmīgi piemēri un vietējo MVU aptauja kalpoja par MVU Foruma koncepta pamatu. Veiksmīgo piemēru analīzei tika izskatītas vairāk nekā 40 interneta mājas lapas.
Tika izstrādāti šādi galvenie ieteikumi:

Portāla koncepts jāveido uz reālu situāciju izvērtējumu, galveno uzsvaru liekot uz praktiskām un šobrīd aktuālām mērķauditorijas vajadzībām:

  • Portālam jāietver gan atbilstošā pamatinformācija, kura var tikt pakāpeniski mainīta, gan regulāri atjaunojama aktuālā informācija par mērķauditorijai interesējošiem un aktuāliem jautājumiem.
  • Datu bāze un partneru meklēšanas iespējas tiešsaitē regulāra uzlabošana un papildināšana ir viena no galvenajām piesaistēm, lai portāls tiktu regulāri un atkārtoti apmeklēts.

Raksti

Semināri
Finansēts no PHARE projekta "Tiešsaistes atbalsts MVU Baltijas jūras reģionā - Virtuālais partneriāts (ViP)"

Finansēts no INTERREG III C projekta "Sadarbības tīkls starp inovatīviem MVU Baltijas jūras reģionā / TEICO-Net"
Autortiesības © 2004. Visas tiesības aizsargātas.
Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi